امسال هم با شروع لیگ جهانی باز همان مشکلات همیشگی پخش بازی ها هست؛ وجود تماشاگران خانم و رقصنده هایی که تلویزیونی ها برای فاکتور گرفتن آنها مجبورند دست به سانسور و یا حتی تکرار بعضی صحنه های بازی بزنند که گاهی ببینده ها از صحنه امتیاز گیری تیم جا می مانند.

مسئولان تلویزیون مدعی هستند به خاطر اینکه پول زیادی برای خرید این مسابقات داده اند، چاره ای جز پخش رقابت های لیگ جهانی ندارند، از طرفی هنجارهای اجتماعی میهن مان هم باعثمی شود که بعضی صحنه های بازی سانسور شود.

این مساله اما بیشتر از اینکه باعثلذت ببینده های تلویزیون شود آنها را آزار می دهد. مسابقه در ست های سوم و چهارم به قدری صحنه آهسته داشت که محتشمیان گزارشگر بازی خودش هم نمی دانست دقیقا چه صحنه ای را گزارش می کند.

هر چند چاره ای نیست، ولی امیدواریم یا سانسورچی های بهتری استخدام کنند و یا سانسورچی هایشان به قدری از مهارت برسند تا دیگر این اتفاقات رخ ندهد.