زندگی‌نامه احمدرضا عابدزاده در قالب یک کتاب با نام " زندگی‌نامه حرفه‌ای عقاب آسیا " در دست انتشار است. این کتاب زندگی‌نامه ورزشی و شخصی احمدرضا عابدزاده، دروازه‌بان افسانه‌ای فوتبال ایران است؛ که به عقاب آسیا معروف بود. این کتاب نوشته محمد ناصری است.