سردار آزمون که یکی از فعالان در شبکه های اجتماعی است عکسی از خودش در اینستاگرام قرارداد که او را همراه با بازیکن روستوف نشان می دهد. ملی پوش ایران در توضیح این عکس نوشته است: «جاتون خالی امشب با میلیچ بازیکن روستوف و ایجنتش و آقا پوچووبکو رفتیم رستوران، شب بخیر، در مورد لباس مشکی هم که میپرسین هم جوابم اینه که بعد از فوت مرتضی پاشایی عزیز که دوست خوبم بود تصمیم گرفتم مشکی بپوشم تا موقعی که خسته شم.»