عجیب است که روزنامه پیروزی پس از دو روز تعطیلی خبر چندانی در جلد امروزش ندارد. این روزنامه تیتر اصلی اش را به عابدزاده اختصاص داده و اینکه او عنوان کرده با این شرایط برای همیشه به آمریکا خواهد رفت. دست ما را هم بگیر عقاب!

این روزنامه مصاحبه ای با باقری داشته که آقا کریم اخبار مربوط به ورودی ها و خروجی های انتهای فصل را تکذیب کرده است. در آخر روزنامه پیروزی عنوان داشته روز دوشنبه برنده مزایده باشگاه پرسپولیس معرفی خواهد شد. البته این نشریه پُزِ این قضیه را هم به آبی ها داده است. البته کاش مشتری خوبی هم برای استقلال پیدا شود، کسی که بخیل نیست!