گفت: هواداران استقلال حق دارند که از نتیجه ناراحت باشند. چون به هر حال استقلال تیم دست و پا بسته ای که نیست. اما متاسفانه در این هفته ها خوب نتیجه نگرفته است.

از راه آهن گل تکراری خوردیم

گلی که ما در بازی با ذوب آهن دریافت کردیم در حقیقت گل تکراری است که ما زیاد در بازیهای اخیر دریافت کرده ایم. خطاهای بی مورد در در یک، سوم دفاعی و راحت کرنر دادن به حرف همه و همه اشتباهاتی است که در هر بازی تکرار می شود. به عقیده من این مشکل هم فقط به خط دفاع مربوط نمی شود.

باید فقط به فکر گرفتن سهمیه آسیایی باشیم

ذوب آهن در این بازی موقعیتهای زیادی داشت. اما متاسفانه ما به حریف به راحتی اجازه می دادیم که در زمین ما موقعیت سازی کند. بعد هم از کار انداختن تیم حریف کار سختی می شود. الان ۵ بازی است که متاسفانه این اتفاق می افتد. متاسفانه با این نتیجه دیگر قهرمانی دور از دسترس است. ۳ امتیاز این بازی می توانست به ما روحیه بدهد. اما الان باید تنها به فکر گرفتن سهمیه آسیایی در دیدارهای بعدی باشیم. این کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.

نباید به داور اعتراض کرد

ذوب آهنی ها خیلی به خطای پنالتی که داور برای ما گرفت اعتراض داشتند. در یک بازی داور پنالتی می گیرد. در یک دیدار هم اتفاق می افتد که خطا را نگیرد. این دیگر تشخیص داور است و نباید به آن اعتراض کرد.