کاستا در دیدار امشب از ابتدای نیمه دوم به میدان رفت اما تنها ۱۰ دقیقه بعد از ‏ورود به زمین، جای خود را به دیدیه دروگبا داد. ‏
در پایان بازی، مورینیو در پاسخ به سوالی در مورد مدت دوری کاستا از میادین، گفت: " نمی دانم اما به ‏دلیل اینکه مصدومیتش ماهیچه ای است، مطمئنا چند هفته ای از میادین دور خواهد بود. البته مهمترین ‏چیز در این دیدار، کسب سه امتیاز بود. ‏
ما در مورد او ریسک کردیم و کادر پزشکی هم در مورد کمی ریسک کرد اما واقعیت است که همه اسکن ‏هایی که در دو روز اخیر داشتیم، نه فقط دیروز، بلکه دو روز اخیر، نشان داد که ماهیچه او هیچ مشکلی ‏ندارد. او دوبار با تیم تمرین کرد. او دو بار با ۱۰۰ درصد توان تمرین کرد و در تمرینات، بیش از امروز ‏تحرک داشت. ‏
او بارها شوتزنی کرد. ما در بازی ها او را در موقعیت مختلفی قرار دادیم و او به خوبی پاسخ داد. ما ‏تصمیم گرفتیم از او مراقبت کنیم و اگر بازی ۲-۰ یا ۳-۰ بود، از او استفاده نمی کردیم و یک هفته بیشتر ‏به او استراحت می دادیم. ‏‎
اما در مورد او ریسک کردیم. کادر پزشکی من فوق العاده است. آنها در طول فصل برای ما فوق العاده ‏کار کردند و مشکلی وجود ندارد. هفته آینده رمی و دروگبا بازی خواهند کرد و منتظر دیگو خواهیم ماند. " ‏