هفته بیست و چهارم
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

پرسپولیس - راه آهن ساعت ۱۶:۴۵

تراکتورسازی - استقلال‌خوزستان ساعت ۱۷

فولاد‌ خوزستان - استقلال ساعت ۱۸:۵۵

نفت تهران - نفت مسجد سلیمان ساعت ۱۷

سایپا - ملوان در ورزشگاه انقلاب کرج - ساعت ۱۷ - معوقه هفته بیست و سوم

شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

صبای قم - سپاهان ساعت ۱۷

ذوب آهن - گسترش فولاد ساعت ۱۷

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۹۴

پدیده مشهد - سایپا؛ ساعت ۱۷

ملوان - پیکان؛ ساعت ۱۷

* پنج گلزن برتر لیگ برتر

۱۵ گل: لوسیانو ادینیو(تراکتورسازی)

۱۱ گل: سجاد شهباززاده(استقلال)

۸ گل: محمدرضا خلعتبری(سپاهان)، مسعود حسن زاده(ذوب آهن)

۷ گل: سروش رفیعی(فولاد)، امید ابراهیمی(استقلال)، مهدی شریفی(سپاهان)، رضا عنایتی(استقلال)

۶ گل: سامان نریمان جهان(تراکتورسازی)، محسن یوسفی(ملوان)، محسن دلیر(تراکتورسازی)

* ادامه برنامه‌ رقابت های لیگ برتر:

هفته بیست و پنجم
جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

نفت مسجد سلیمان - راه آهن ساعت ۱۷:۳۰

گسترش فولاد - ملوان ساعت ۱۷:۳۰

پیکان - پدیده مشهد ساعت ۱۷:۳۰

استقلال تهران - ذوب آهن ساعت ۱۹

سایپا - صبای قم ساعت ۱۷:۳۰

یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

سپاهان - تراکتورسازی ساعت ۱۷:۳۰

استقلال‌ خوزستان - پرسپولیس ساعت ۱۹

نفت تهران - فولاد‌ خوزستان ساعت ۱۷:۳۰

هفته بیست و ششم
پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴

تراکتورسازی - سایپا ساعت ۱۷:۳۰

فولاد‌ خوزستان - نفت مسجد سلیمان ساعت ۱۷:۳۰

پرسپولیس - سپاهان ساعت ۱۹

ذوب آهن - نفت تهران ساعت ۱۷:۳۰

جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

راه آهن - استقلال‌خوزستان ساعت ۱۷:۳۰

ملوان - استقلال ساعت ۱۷:۳۰

پدیده مشهد - گسترش فولاد ساعت ۱۷:۳۰

صبای قم - پیکان ساعت ۱۷:۳۰

هفته بیست و هفتم
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

سپاهان - راه آهن ساعت ۱۸

گسترش فولاد - صبای قم ساعت ۱۸

نفت مسجد سلیمان - استقلال‌خوزستان ساعت ۱۸

استقلال تهران - پدیده مشهد ساعت ۱۹:۱۵

شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

نفت تهران - ملوان ساعت ۱۸

پیکان - تراکتورسازی ساعت ۱۸

فولاد‌ خوزستان - ذوب آهن ساعت ۱۸

سایپا - پرسپولیس ساعت ۱۷:۳۰

هفته بیست و هشتم
جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

راه آهن - سایپا ساعت ۱۸

ملوان - فولاد‌ خوزستان ساعت ۱۸

تراکتورسازی - گسترش فولاد ساعت ۱۸

استقلال‌خوزستان - سپاهان ساعت ۱۸

پرسپولیس - پیکان ساعت ۱۸

پدیده خراسان - نفت تهران ساعت ۱۸

صبای قم - استقلال ساعت ۱۸

ذوب آهن - نفت مسجد سلیمان ساعت ۱۸

هفته بست و نهم
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

پیکان - راه آهن ساعت ۱۸

ذوب آهن - ملوان ساعت ۱۸

استقلال - تراکتورسازی ساعت ۱۸

گسترش فولاد - پرسپولیس ساعت ۱۸

سایپا - استقلال‌خوزستان ساعت ۱۸

فولاد‌ خوزستان - پدیده مشهد ساعت ۱۸

نفت تهران - صبای قم ساعت ۱۸

نفت مسجد سلیمان - سپاهان ساعت ۱۸

هفته سی‌ام
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

راه آهن - گسترش فولاد ساعت ۱۸

ملوان - نفت مسجد سلیمان ساعت ۱۸

تراکتورسازی - نفت تهران ساعت ۱۸

استقلال‌خوزستان - پیکان ساعت ۱۸

صبای قم - فولاد‌ خوزستان ساعت ۱۸

پدیده خراسان - ذوب آهن ساعت ۱۸

پرسپولیس - استقلال ساعت ۱۸

سپاهان - سایپا ساعت ۱۸

هفته‌های برگزار شده
هفته اول

پرسپولیس ۱-۱ نفت تهران

راه‌آهن ۱-۲ استقلال

استقلال خوزستان ۱-۱ گسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی تبریز ۲-۱ فولاد خوزستان

سایپا ۰-۰ نفت مسجد سلیمان

صبای قم ۲-۱ ذوب‌آهن اصفهان

پدیده مشهد ۰-۰ ملوان انزلی

سپاهان ۲-۰ پیکان تهران

هفته دوم

نفت تهران ۱-۲ راه‌آهن

ملوان ۰-۰ صبای قم

ذوب‌آهن ۰-۰ تراکتورسازی

گسترش فولاد ۰-۲ سپاهان

استقلال ۱-۰ استقلال خوزستان

پیکان ۰-۰ سایپا

فولاد خوزستان ۲-۰ پرسپولیس

نفت مسجد سلیمان ۰-۳ پدیده مشهد

هفته سوم

راه‌آهن ۰-۱ فولاد خوزستان

تراکتورسازی ۱-۰ ملوان انزلی

سایپا ۰-۰ گسترش فولاد

استقلال خوزستان ۱-۲ نفت تهران

پیکان ۰-۰ نفت مسجد سلیمان

سپاهان ۳-۱ استقلال

پدیده مشهد ۱-۱ صبای قم

پرسپولیس ۱-۰ ذوب‌آهن

هفته چهارم

ذوب آهن ۲-۲ راه‌آهن

ملوان انزلی ۲-۱ پرسپولیس

پدیده مشهد ۱-۰ تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد ۱-۰ پیکان

فولاد خوزستان ۱-۰ استقلال خوزستان

استقلال ۳-۲ سایپا

صبای قم ۲-۰ نفت مسجد سلیمان

نفت تهران ۳-۰ سپاهان

هفته پنجم

راه‌آهن ۱-۰ ملوان انزلی

تراکتورسازی ۴-۲ صبای قم

نفت مسجد سلیمان ۱-۱ گسترش فولاد

استقلال خوزستان ۱-۱ ذوب‌آهن

پیکان ۰-۳ استقلال

سپاهان ۱-۱ فولاد خوزستان

پرسپولیس ۱-۱ پدیده مشهد

سایپا ۲-۱ نفت تهران

هفته ششم

پدیده مشهد ۳-۰ راه‌آهن

ملوان انزلی ۱-۱ استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز ۳-۰ نفت مسجد سلیمان

استقلال ۳-۰ گسترش فولاد

نفت تهران ۰-۰ پیکان تهران

فولاد خوزستان ۰-۰ سایپا

صبای قم ۰-۲ پرسپولیس

ذوب‌آهن ۱-۱ سپاهان

هفته هفتم

راه‌آهن ۲-۲ صبای قم

سپاهان ۱-۱ ملوان انزلی

پرسپولیس ۱-۳ تراکتورسازی

گسترش فولاد ۱-۱ نفت تهران

استقلال خوزستان ۱-۱ پدیده مشهد

پیکان ۱-۰ فولاد خوزستان

نفت مسجد سلیمان ۰-۲ استقلال

سایپا ۱-۰ ذوب‌آهن

هفته هشتم

تراکتورسازی تبریز ۴-۱ راه‌آهن

ملوان انزلی ۰-۲ سایپا

فولاد خوزستان ۱-۰ گسترش فولاد

صبای قم ۱-۲ استقلال خوزستان

ذوب‌آهن ۱-۰ پیکان

پدیده مشهد ۰-۱ سپاهان

نفت تهران ۲-۰ استقلال

پرسپولیس ۱-۱ نفت مسجد سلیمان

هفته نهم

راه‌آهن ۱-۲ پرسپولیس

پیکان ۱-۰ ملوان

استقلال خوزستان ۲-۲ تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز ۳-۲ ذوب‌آهن

استقلال ۰-۱ فولاد خوزستان

سایپا ۴-۰ پدیده مشهد

سپاهان ۱-۱ صبای قم

نفت مسجد سلیمان ۰-۲ نفت تهران

هفته دهم

راه‌آهن ۲-۲ نفت مسجد سلیمان

ملوان انزلی ۱-۱ گسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی ۱-۱ سپاهان

پرسپولیس ۲-۱ استقلال خوزستان

پدیده مشهد ۱-۲ پیکان

فولاد خوزستان ۲-۲ نفت تهران

ذوب‌آهن ۲-۱ استقلال

صبای قم ۱-۰ سایپا

هفته یازدهم

استقلال خوزستان ۱-۰ راه‌آهن

استقلال ۳-۱ ملوان انزلی

سایپا ۰-۱ تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد ۰-۱ پدیده مشهد

پیکان ۰-۱ صبای قم

نفت مسجد سلیمان ۲-۱ فولاد خوزستان

سپاهان ۱-۰ پرسپولیس

نفت تهران ۰-۰ ذوب‌آهن اصفهان

هفته دوازدهم

راه‌آهن ۱-۰ سپاهان

ملوان انزلی ۱-۱ نفت تهران

تراکتورسازی ۱-۲ پیکان

صبای قم ۱-۰ گسترش فولاد

استقلال خوزستان ۰-۰ نفت مسجد سلیمان

ذوب‌آهن ۰-۱ فولاد خوزستان

پدیده مشهد ۱-۱ استقلال

پرسپولیس ۰-۱ سایپا

هفته سیزدهم

سایپا ۱-۲ راه‌آهن

فولاد خوزستان ۱-۰ ملوان انزلی

گسترش فولاد ۱-۳ تراکتورسازی

سپاهان ۳-۲ استقلال خوزستان

پیکان ۰-۱ پرسپولیس

نفت تهران ۱-۰ پدیده مشهد

استقلال ۱-۱ صبای قم

نفت مسجد سلیمان ۱-۱ ذوب‌آهن

هفته چهاردهم

راه‌آهن ۰-۰ پیکان

ملوان انزلی ۱-۳ ذوب‌آهن

تراکتورسازی ۲-۲ استقلال

پرسپولیس ۲-۲ گسترش فولاد

استقلال خوزستان ۲-۰ سایپا

پدیده مشهد ۰-۰ فولاد خوزستان

صبای قم ۱-۲ نفت تهران

سپاهان ۱-۰ نفت مسجد سلیمان

هفته پانزدهم

گسترش فولاد ۲-۰ راه‌آهن

نفت مسجد سلیمان ۳-۲ ملوان انزلی

نفت تهران ۲-۱ تراکتورسازی تبریز

پیکان ۱-۱ استقلال خوزستان

فولاد خوزستان ۰-۱ صبای قم

ذوب‌آهن ۲-۰ پدیده مشهد

استقلال ۱-۲ پرسپولیس

سایپا ۲-۲ سپاهان

هفته شانزدهم

گسترش فولاد ۲-۲ استقلال‌خوزستان

پیکان ۱-۲ سپاهان

نفت تهران ۲-۱ پرسپولیس

نفت مسجد سلیمان ۰-۱ سایپا

استقلال ۱-۰ راه آهن

ملوان ۲-۲ پدیده مشهد

فولاد‌ خوزستان ۳-۲ تراکتورسازی

ذوب آهن ۳-۱ صبای قم

هفته هفدهم

راه آهن ۰-۱ نفت تهران

سپاهان ۴-۱ گسترش فولاد

استقلال‌خوزستان ۴-۴ استقلال تهران

صبای قم ۱-۱ ملوان

تراکتورسازی ۲-۱ ذوب آهن

سایپا ۱-۱ پیکان

پرسپولیس ۱-۲ فولاد‌ خوزستان

پدیده مشهد ۱-۱ نفت مسجد سلیمان

هفته هجدهم

ملوان ۰-۰ تراکتورسازی

نفت تهران ۱-۱ استقلال‌خوزستان

نفت مسجد سلیمان ۰-۰ پیکان

ذوب آهن ۱-۰ پرسپولیس

فولاد‌ خوزستان ۲-۰ راه آهن

گسترش فولاد ۲-۲ سایپا

صبای قم ۰-۰ پدیده مشهد

استقلال ۲-۱ سپاهان

هفته نوزدهم

پرسپولیس ۰-۱ ملوان

تراکتورسازی تبریز ۱-۳ پدیده مشهد

پیکان ۱-۱ گسترش فولاد

استقلال ‌خوزستان ۰-۳ فولاد‌ خوزستان

سایپا ۰-۱ استقلال

نفت مسجد سلیمان ۱-۰ صبای قم

سپاهان ۱-۱ نفت تهران

راه آهن ۰-۳ ذوب آهن

هفته بیستم

ملوان ۳-۰ راه آهن

صبای قم ۲-۳ تراکتورسازی تراکتورسازی

استقلال ۱-۰ پیکان

فولاد‌ خوزستان ۰-۱ سپاهان

پدیده مشهد ۰-۱ پرسپولیس

نفت تهران ۳-۱ سایپا

گسترش فولاد ۰-۰ نفت مسجد سلیمان

ذوب آهن ۲-۱ استقلال ‌خوزستان

هفته بیست و یکم

نفت مسجد سلیمان ۱-۲ تراکتورسازی تبریز

پیکان ۱-۱ نفت تهران

سایپا ۳-۱ فولاد‌ خوزستان

پرسپولیس ۰-۰ صبای قم

راه آهن ۱-۰ پدیده مشهد

استقلال‌خوزستان ۱-۳ ملوان

گسترش فولاد ۰-۰ استقلال تهران

سپاهان ۱-۱ ذوب آهن

هفته بیست و دوم

صبای قم ۱-۰ راه آهن ساعت ۱۵:۳۰

ملوان ۱-۰ سپاهان ساعت ۱۵:۳۰

پدیده خراسان ۱-۱ استقلال‌ خوزستان ساعت ۱۴:۳۰

استقلال۱-۰ نفت مسجد سلیمان ساعت ۱۷:۳۰

ذوب آهن ۴-۱ سایپا ساعت ۱۶:۳۰

تراکتورسازی ۱-۰ پرسپولیس، ساعت ۱۶

نفت تهران ۲ - ۱ گسترش فولاد، ساعت ۱۶:۳۰

فولاد‌ خوزستان ۰-۰ پیکان، ساعت ۱۶:۳۰

هفته بیست و سوم

پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳

نفت مسجد سلیمان ۲-۲ پرسپولیس ساعت ۱۴:۳۰

راه آهن ۰-۳ تراکتورسازی ساعت ۱۵:۳۰

گسترش فولاد ۳-۱ فولاد‌ خوزستان ساعت ۱۵:۳۰

استقلال ۰-۱ نفت تهران ساعت ۱۷:۳۰

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

استقلال‌خوزستان۲ - ۰ صبای قم ساعت ۱۶:۳۰

دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳

پیکان ۱–۳ ذوب آهن در ورزشگاه شهدا شهر قدس - ساعت ۱۵:۳۰

فولاد مبارکه سپاهان ۱-۰ پدیده خراسان در ورزشگاه فولاد شهر - ساعت ۱۵:۳۰