عابدینی بعد از بازی با الاهلی عربستان در تمرینات تراکتور شرکت نکرده و گفته می شود این بازیکن رباط پاره کرده است. او باید در روزهای آینده در تهران توسط متخصص مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و به احتمال زیاد پایش را به تیغ جراحی می سپارد.

این بازیکن در چند دیدار اخیر تراکتور عملکرد خوبی داشت و حتی در بازی با الاهلی امارات هم بهترین بازیکن شد. ظرف چند روز آینده تکلیف این بازیکن مشخص می شود.

این در حالی است که سرپرست سرخ پوشان چنین قضیه ای را رد می کند و می گوید دکتران تیم مصدومیت فردین را بررسی کرده اند و منتظر جواب هستیم.