به گفته یکی از مسوولان برگزاری دیدار دوستانه ایران و سوئد تاکنون ۳۴۷۰۰ قطعه بلیت فروخته شده که بیش از ۲۵ هزار نفر خریداران بلیتها ایرانی بوده اند. پیش بینی می شود بیش از ۴۰ هزار نفر از نزدیک این دیدار را تماشا کنند.

بیشترین استقبال از بازیهای دوستانه سوئد به دیدار این تیم برابر بلژیک بر می گردد. در آن بازی که افتتاحیه ورزشگاه فرندز آره نا هم به حساب می آمد ۱۷ هزار قطعه بلیت فروخته شده بود.