بنا به گزارش AS، مهاجم تیم رئال مادرید بازی را ۱-۱ کرد و در موارد بسیاری هم هوادران بارسلونا را به سکوت(" آرام، آرام ") دعوت کرده است.

تباس می گوید که باید مراقب " حرکات تحریک آمیز " بود. " هرگونه رفتار که می تواند خشونت را در میان هواداران برانگیزد یا آنها را تحریک کند می تواند با محرومیت مواجه شود. " وی در ادامه گفت که جریمه های مناسب برای چنین حرکاتی ممکن است جریمه مالی یا محرومیت باشد و سازمان لیگ " روی این مورد کار می کند. "