کارلوس کی روش درباره جلسه خود با علی کفاشیان و همینطور علت کناره گیری اش از تیم ملی اظهار کرد: من امروز در این رابطه صحبت کردم و صحبت دیگری ندارم. امروز بار دیگر با ریس فدراسیون فوتبال جلسه بسیار عمیقی برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهترین گزینه برای آینده فوتبال ایران این است که این توافق مشترک را انجام دهیم و هر دو طرف مسیرهایمان را از هم جدا کنیم، این ناراحت کننده است، اما البته نه من و نه آقای کفاشیان دوست نداشتیم چنین اتفاقی رخ دهد ولی متاسفانه در حال حاضر این شرایطی است که با آن روبرو هستیم و در شرایط فعلی اعتقاد ما این است که جدایی ما بهترین گزینه برای آینده فوتبال ایران است.

کی روش در ادامه درباره محبوبیت خود در میان مردم ایران تصریح کرد: من باز هم تکرار می‌کنم از این موضوع ناراحت هستم و بسیار غم زده هستم که می خواهم از تیم ملی ایران جدا شوم، البته این جریان واقعا خجالت آور است و خجالت زده هستم. از صمیم قلب می خواهم از تک تک مردم ایران بخاطر این اتفاقات عذرخواهی کنم. هیچوقت حمایت آکنده از محبت آنها را فراموش نمی کنم ولی متاسفانه مسئولین اداری فعلی فدراسیون فوتبال ایران نظرشان با هشتاد درصدی که از من حمایت می‌کنند متفاوت است. همانطور که عرض کردم تفاوتهایی میان ما وجود دارد و با در نظر گرفتن تفاوتهایی که میان ما وجود دارد واقعا خوب نیست برای هر دو طرف که با هم ادامه همکاری دهیم. بار دیگر تکرار می کنم اعتقاد ما بر این بود که این تصمیم که گرفتیم بهترین تصمیم برای آینده فوتبال ایران خواهد بود.