ولید عبدالله دروازه‌بان الشباب عربستان گفت که در جریان دیدار با نفت تهران رباط صلیبی اش پاره شده است و این تشخیصی بود که در تهران، پزشکان به او گفتند. او افزود وقتی به ریاض بازگردد، مورد معاینات دقیق‌تر قرار خواهد گرفت زیرا در آن جا امکانات بیشتری وجود دارد.

این دروازه بان حرفه ای که عضو ثابت تیم ملی عربستان هم هست، افزود: بیمارستان ها در تهران بسیار کوچک و شلوغ اند و ترجیح می دهم که در کشور خودم یا جایی دیگر درمان شوم.

دو تیم الشباب عربستان و نفت ایران، با وجودی که در لیگ های داخلی جایگاه بسیار خوبی دارند، در گستره آسیا، احتمال فراوان دارد که حذف شوند و به دور یک هشتم راه نیابند.