جیام‌پییرترو مانتی، رئیس باشگاه پارما به دلیل پولشویی و اختلاس از سوی مقامات قضایی کشور ایتالیا دستگیر شد.

مانتی باشگاه پارما را در ماه فوریه خریداری کرد اما در پرداختی بازیکنان و بدهی های مالی خود ناتوان ماند و نتوانست آنها را بپردازد.

بنا بر گزارش رسانه های ایتالیایی مانتی صبح امروز به همراه ۲۱ نفر دیگر دستگیر شد و اتهام اصلی او و همدستانش اختلاس و پولشویی است و حتی گفته می شود او به صورت غیر قانونی باشگاه پارما را خریداری کرده است.