بهرام افشارزاده در مورد پرداخت پول به بازیکنان اظهار داشت: مبلغ کمی پول از سوی اسپانسرمان به دستمان رسیده است که این پول را به اعضای کادرفنی و برخی بازیکنان می دهیم. امروز درحال انجام دادن این کارها هستیم تا پول ها به حساب افراد واریز شود. سعی داریم تا تاریخ یازدهم فروردین ۹۴ هم به بقیه بازیکنان پول بدهیم.

وی در مورد اینکه اولویت پرداخت پول با همان بازیکنانی است که از قبل اعلام کرده بودند گفت: ما اصلا اولویتی برای پرداخت پول نداریم بلکه به بازیکنانی که اصلا تا به حال پول نگرفته اند مثل رضا عنایتی، بهنام برزای و وحید طالب لو و چند نفر دیگر این پول را می دهیم. به اعضای کادرفنی هم پول آنچنانی پرداخت نشده و فقط برای خرید شب عید پول برای آنها واریز می شود.