اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که صبح امروز ریاض را به قصد زیارت خانه خدا ترک کردند، محرم شدند.

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۵ صبح امروز هتل محل اقامت خود را به قصد فرودگاه ریاض ترک کردند. پرواز سرخپوشان برای ساعت ۷ صبح بود که ۳ نفر از نمایندگان و مسئولان باشگاه النصر نیز برای بدرقه کاروان پرسپولیس در فرودگاه حضور یافته بودند.

سرخپوشان قصد عزیمت به سمت جده را داشتند که متوجه شدند مشوقین پرسپولیس با مشکل بلیط روبه رو هستند که خوشبختانه این مشکل با همکاری باشگاه النصر به سرعت حل شد تا این نفرات در ریاض باقی بمانند.

بعد از رسیدن اعضای تیم فوتبال پرسپولیس به جده یک روحانی به نمایندگی از دفتر مقام معظم رهبری در مکه در فرودگاه منتظر سرخپوشان بود، این روحانی در مسجد فرودگاه احرام به توضیح آداب و مناسک حج عمره پرداخت.

سرخپوشان سپس به توجه به کمبود وقت و عدم امکان حضور در مسجد جفه به منظور محرم شدن این برنامه را در مسجد فرودگاه انجام دادند. کاروان پرسپولیس باید با اتوبوس رو باز راهی مکه می شد که به دلیل فراهم نشدن این امکان به آنها توضیح داده شد که هر یک از آنها باید گوسفندی را به عنوان قربانی نذر کنند سرخپوشان در حال حاضر در مسیر حرکت به سمت خانه خدا قرار دارند.