اشکان دژاگه در هفته قبلی رقابت های لیگ قطر موفق شد برای العربی گل بزند و باعثشکست الشحانیه شود.

سایت الکاس قطر این عکس جالب را از آن بازی منتشر کرده که دو بازیکن ایرانی در یک قاب دیده می شوند؛ یکی دژاگه که خوشحال است و دیگر شجاعی بهت زده. اشکان موفق شد تک گل بازی را بزند و باعثبرد تیمش شود. شجاعی هم در این بازی نتوانست مانع از شکست الشحانیه شود.