علیرضا اسدی دبیر کل جدید فدراسیون در تلاش است تا بتواند همراه با تیم ملی به اتریش و سوئد برود.

او اخیرا برای گرفتن ویزای شینگن اقدام کرده و امیدوار است بتواند در سفر به اروپا کنار تیم ملی باشد. اسدی در حالی چنین اقدامی کرده که در روزهای اخیر با کارلوس کروش به مشکل خورده است. دبیر کل فدراسیون فوتبال با وجود بازی های مهم تیم ملی امید در اوایل فروردین که اتفاقا جنجال ساز بوده است، ترجیح داده به سوئد و اتریش سفر کند.

در حال حاضر چالش بر سر حضور جهانبخش و سردار آزمون در تیم امید یا تیم ملی بزرگسالان پابرجاست و اسدی در این ماجرا طرف خاکپور و کاشانی را گرفت. با توجه یه این طرفداری و البته هجم کار فدراسیون فوتبال در فروردین ماه به دلیل میزبانی بازی های امید، به نظر می رسید دبیر کل در تهران بماند اما او برای سفر به اتریش و سوئد اقدامات لازم را انجام داده است. البته اسدی دیر دست به کار شد و شاید ویزایش به موقع آماده نشود. علیرضا اسدی دبیر کل جدید فدراسیون در تلاش است تا بتواند همراه با تیم ملی به اتریش و سوئد برود.

او اخیرا برای گرفتن ویزای شینگن اقدام کرده و امیدوار است بتواند در سفر به اروپا کنار تیم ملی باشد. اسدی در حالی چنین اقدامی کرده که در روزهای اخیر با کارلوس کروش به مشکل خورده است. دبیر کل فدراسیون فوتبال با وجود بازی های مهم تیم ملی امید در اوایل فروردین که اتفاقا جنجال ساز بوده است، ترجیح داده به سوئد و اتریش سفر کند.

در حال حاضر چالش بر سر حضور جهانبخش و سردار آزمون در تیم امید یا تیم ملی بزرگسالان پابرجاست و اسدی در این ماجرا طرف خاکپور و کاشانی را گرفت. با توجه یه این طرفداری و البته هجم کار فدراسیون فوتبال در فروردین ماه به دلیل میزبانی بازی های امید، به نظر می رسید دبیر کل در تهران بماند اما او برای سفر به اتریش و سوئد اقدامات لازم را انجام داده است. البته اسدی دیر دست به کار شد و شاید ویزایش به موقع آماده نشود.