اینتر موفق شد در دقایق ابتدایی بازی توسط رودریگو پالاسیو به گل برسد اما اشتباهات مکرر در درون دروازه این تیم باعثشد قافیه را به تیم دوم جدول رده بندی آلمان ببازد. خوان پابلو کاریزو، سنگربان شب گذشته اینتر به کانال اینترگفت: " پاس اشتباه من به ژوان ژسوس باعثشد آن ها جانی دوباره بگیرند و به پیروزی در بازی بیش از پیش امیدوار شوند. متاسفانه اشتباهات نیز جزئی از بازی است و من نیز باید با آن کنار بیایم. تا قبل از آن اشتباه من، آنها در خلق موقعیت چندان موفق نبودند.

وقتی در شرایط بازی قرار می گیرید احتمال انجام اشتباه وجود دارد که متاسفانه این بار برای من اتفاق افتاد. روی گلی که از ضربه ایستگاهی خوردیم نیز من دیواره دفاعی را مرتب کردم، بعد احساس کردم که ممکن است جایگیری ام اشتباه باشد، به همین دلیل مقداری به سمت راست خود متمایل شدم. اما ضربه به جهت دیگر رفت و دروازه باز شد.

باید مثبت فکر کنیم. هنوز یک بازی برگشت هم وجود خواهد داشت و هوادارانی که همیشه از ما حمایت کرده اند. امیدواریم یک نمایش خوب را از خود نشان دهیم. "