دکتر محمود گودرزی در جلسه نشست هم اندیشی الزامات و اقدامات بازاریابی ورزشی به نکته قابل توجهی در بحثواگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس اشاره کرد.

وزیر ورزش و جوانان در این جلسه درباره نگرانی های خود درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس صحبت کرد. او از دلواپسی هایش برای دو باشگاه پرطرفدار پایتخت گفت و اینکه اگر این دو باشگاه بعد از خصوصی سازی زمین بخورند و تضعیف شوند آن وقت چه می شود؟ در این بحثکاملا حق با وزیر است چون نگرانی های ایشان کاملا به جا و منطقی است.

استقلال و پرسپولیس در حال حاضر باشگاههایی هستند که که فقط هزینه دارند و نمی توان از طریق آنها درآمدزایی داشت. کجای فوتبال حرفه ای دنیا اینطور است که یک باشگاه نتواند حق کپی رایت، حق پخش و سهم بلیت فروشی اش را بگیرد و جز اسپانسر درآمد نداشته باشد؟

داستان استقلال و پرسپولیس واقعا غم انگیز است. باشگاههایی که دخل و خرجشان با هم نمی خواند و سرنوشت نامعلومی دارند.

فرض بگیریم کسی بیاید و ۲۹۰ میلیارد تومان بدهد و یکی از این دو باشگاه را بخرد. خریداران اگر فقط هزینه کنند و سودی به دست نیاورند، کار را زمین می گذارند و می روند. آن وقت تکلیف این دو باشگاه چه می شود؟ با این شرایط استقلال و پرسپولیس از چاله به چاه می افتند و آن وقت دیگر راه نجاتی برایشان نیست.

به جا است که نگرانی ها و دغدغه های وزیر جدی گرفته شود و هرچه زودتر آنهایی که از کنار استقلال و پرسپولیس سود می برند، سهم این دو باشگاه را هم پرداخت کنند.