اردوی تیم استقلال که قرار بود در جزیره کیش برگزار شود به علت پیدا نشدن هتل مناسب برای اقامت آبی پوشان لغو شد.

استقلالی ها حتی برای حضور در جزیره کیش بلیت هم تهیه کرده بودند.