به نقل از باشگاه استقلال، در صورتجلسه هیات مدیره باشگاه استقلال که روز گذشته برگزار شد، آمده است:

با توجه به تشکیل جلسه هیات مدیره استقلال در تاریخ ۹۳/۱۱ / ۲۸ و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص شرکت صنایع نوین ایران که از ابتدای استقرار هیات مدیره جدید لغایت ۹۳/۱۱ / ۲۶ به عنوان اسپانسر باشگاه استقلال فعالیت داشته است. پیشنهادهای جدید نامبرده در حال بررسی جهت ادامه و یا فسخ قرارداد است.