" اتوئو " که سابقه بازی در بارسلونا و چلسی را دارد، خانه‌ای مربوط به قرن نوزدهم را خریده است که به نوعی " خانه طلسم شده " به شمار می‌رود.

" لورد کارناروون "، کسی که مقبره فرعون " توتانخامون " یکی از ساکنین قدیمی این خانه بود که توسط نیش زنبور کشته شد. برادرزاده او نیز پس از سقوط از پله های این ویلا کشته شد. دیگر ساکن سرشناس این خانه هم یک مدل به نام " فرانچسکا آگوستا " بود که ناگهان از ویلا محو شد و جسدش در سواحل سن تروپز پیدا شد!