سیروس محجوب که در چند روز گذشته در وزارت ورزش و جوانان دیده شده است گویا در اندیشه خرید باشگاه پرسپولیس به سر می برد. احتمالا وی برای به دست آوردن مالکیت این باشگاه خیز برداشته است و قصد شرکت در مزایده بعدی سازمان خصوصی سازی در این رابطه را دارد.

محجوب که مالک باشگاه ملوان بندرانزلی است از یک فصل و نیم پیش این تیم را در اختیار گرفته است.