خصوص سازی در ورزش و در راس آن فوتبال بحثی است که سال هاست مطرح می شود و جز حرف و حدیثها تکراری در عمل شاهد وقوع اتفاق خاصی در رابطه با آن نیستیم. خصوصی سازی و عدم حمایت تیم ها از سوی منابع دولتی سال هاست در فوتبال دنیا به یک مساله عادی و رایج تبدیل شده است ولی هنوز فوتبال ایران و باشگاه های حاضر در لیگ برتر برای ادامه حیات خود چشم به حمایت های دولتی دوخته اند و جز این منابع، آوردگاه مالی بخصوصی ندارند.

واگذاری دو باشگاه پرطرفدار فوتبال پایتخت به بخش خصوصی یکی از اقدامات فرسایشی در ورزش ایران به شمار می رود که با روند فعلی هیچ امیدی به انجام آن نیست. حمایت سالانه دولت از این دو باشگاه به یک عادت تبدیل شده و در شروع هر فصل این دو باشگاه برای ورود به بازار نقل و انتقالات و فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز برای حضور در رقابت های لیگ چشم به حمایت های دولتی دارند و این کمک ها سال های سال است که موجب سرپا ماندن استقلال و پرسپولیس است.

با روی کار آمدن وزارت جدید در دولت جدید، بحثواگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی وارد فاز جدیدی شد. محمود گودرزی وزیر ورزش دولت وقت در همان ابتدای کار خود با مطرح کردن این بحثو اعلام قطع حمایت های مالی دولت از این دو تیم نوید به ثمر رسیدن این پروژه خسته کننده را داد، اما اینک پس از گذشت دو سال هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و علی رغم تمامی تکذیب ها شاهد این هستیم که استقلال و پرسپولیس کماکان از منابع دولتی تغذیه می شوند.

لغو مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که قرار بود امروز برگزار شود مهر تاییدی بود بر این مساله که واگذاری سرخابی های پایتخت به بخش خصوصی کماکان در حد شعار است و هنوز برای عملی شدن آن راه دور و درازی باقی مانده است. از ابتدای مطرح شدن این بحثو همان روز که قیمت گذاری این دو باشگاه به همراه شرایط واگذاری شان اعلام شد، به خوبی معلوم بود که این بار نیز قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد و این گونه نیز شد و واگذاری استقلال و پرسپولیس به زمان دیگری موکول شد.

در حالی که شرایط یاد شده بجز ایران در تمامی دنیا به یک مساله کاملا رایج و حل شده تبدیل شده است، سوال بزرگی که در ذهن همه ایجاد می شود این است که تا کی باید منتظر اتفاق افتادن آن در ایران باشیم و آیا واقعا چنین اتفاقی خواهد افتاد یا اینکه همانند بسیاری از اتفاقات دیگر در فوتبال کشور این بار نیز همه سر کاریم؟!