این جلسه سه ساعته که دقایقی پیش به پایان رسیده است نتایجی در بر داشت که مهم ترین آنها انتخاب اسپانسر جدید برای قرمزها و احتمال بالای برکناری حمید درخشان است.

این در حالیست که این جلسه با حضور امیررضا خادم، مسئول واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی برگزار شد و در پایان تاکید داشتند که هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نکند.

به گزارش خبرنگار طرفداری، در پایان، مهدی خواجه وند سخنگوی باشگاه پرسپولیس حاضر به ارائه هیچگونه توضیحاتی نبود.