رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی ایران که چندی پیش از تیم الکویت جدا شد قرار است امروز راهی قطر شود و در تست های پزشکی تیم الوکره شرکت کند.

وی پس از بررسی و توافق نهایی با عقد قراردادی یک ساله به عضویت الوکره قطر در خواهد آمد و بعد از آن در کنفرانس خبری پاسخگوی خبرنگاران خواهد بود.