پس از برکناری رسول خطیبی و مطرح شدن نام چند گزینه برای جانشینی وی، از تونی الیویرای پرتغالی به عنوان جدی ترین گزینه برای نشستن روی نیمکت تراکتورسازی یاد شد. در حالی که قرار بود این سرمربی پرتغالی پیش از بازی با صبا در تبریز حضور یافته و برای نشستن روی نیمکت تراکتورسازی با مسئولان این تیم پای میز مذاکره بنشیند که عدم حضور وی تا این لحظه، مذاکرات را به بعد از بازی با صبا موکول کرد.