زهره هراتیان عضو کمیته پزشکی ایران و ای اف سی اعلام کرد گفت: در حال حاضر پرونده عبدالزهرا بعد از تایید ای اف سی و همین طور کمیته دوپینگ وادا قرار گرفته است و الان دیگر تصمیم گیری در مورد پرونده در اختیار فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، قرار گرفته است. طبق قوانین پس از آنکه فیفا رای اش را اعلام کرد عبدالزهرا می‌تواند اعتراضات و مستندات خودش را ارائه دهد و پس از آن تصمیم گیری نهایی را فیفا انجام خواهد داد که برطبق آن این پروسه بین ۱۰ تا ۱۲ روز به طول می‌ انجامد.

او ادامه داد: در حال حاضر طبق قوانین فیفا عبدالزهرا ۲ سال از فوتبال محروم خواهد شد اما این امکان وجود دارد که برای درخواست او برای بخشش و همچنین مستنداتی که ارائه می‌ دهد، این زمان کاهش پیدا کند.

هراتیان همچنین در مورد محرومیت احتمالی تیم عراق گفت: کارشناسان حقوقی فدراسیون چندین جلسه برگزار کردند تا بتوانیم پس از حکم عبدالزهرا غرامت مالی از تیم عراقی دریافت کنیم چون محال است که رای درباره بازی ها تغییر کند. اما به خاطر اتفاقی که برای ایران افتاده، ایران می‌ تواند درخواست غرامت داشته باشد.