با اعلام رای کمیته انضباطی اولین دیدار خانگی پرسپولیس می بایست بدون حضور تماشاگر برگزار شود. یعنی بازی با ذوب آهن در چارچوب مسابقات جام حذفی که جمعه همین هفته در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد.

این بهانه ای شد برای گفتگوی تازه با علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف.

*شما در روزنامه ها گفته اید که پرونده به دست شما نرسیده است. طبیعتا اگر این اتفاق رخ ندهد بازی پرسپولیس با ذوب آهن با حضور تماشاگر برگزار خواهد شد؟
خیر. به این دلیل که در بند یک ماده ۴۴ آ ئین نامه انضباطی آمده است آرای صادره از سوی کمیته انضباطی به محض صدور و امضاء توسط دبیر کل اجرایی می شود حتی اگر قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد.
ما امروز هم در فدراسیون فوتبال نشست خواهیم داشت و اگر کمیته انضباطی با درک شرایط پرونده را در اختیار ما قرار دهد رای خود را اعلام خواهیم کرد. با این حال رای صادره از سوی کمیته انضباطی هم اکنون قابلیت اجراء دارد.

*در مورد تیم تراکتورسازی حرف زدید. چطور محرومیت اعلام شده علیه طرفداران تیم تراکتورسازی بلافاصله بعد از صدور اجرایی نشد و به این تیم اجازه داده شد دیدارهای خود را در جام حذفی با تماشاگر برگزار کند؟
من مبتنی بر قانون حرف می زنم و اگر شبهه ای هم وجود دارد باید از کمیته انضباطی پرسش کنید. شما می توانید این مسئله ای که من به شما گفتم را در ماده ۴۴ آئین نامه انضباطی مطالعه کنید.
در مورد ابهامی که برای شما بوجود آمده که این رای در لیگ برتر اعمال می شود یا جام حذفی باید بگویم اگر در رای صادره از سوی کمیته انضباطی آمده باشد رای باید در لیگ برتر اعمال شود که به طور واضح در لیگ برتر اجراء خواهد شد اما اگر به این مسئله اشاره نشده باشد در اولین مسابقه رسمی اعمال خواهد شد.
معمولا محرومیت های فنی است که در همان مسابقات صورت گرفته اعمال خواهد شد اما محرومیت های انضباطی شامل همه مسابقات خواهد شد. آ ئین نامه انضباطی در این باره سکوت اختیار کرده است اما اشاره صریح کمیته انضباطی ابهامات را در این باره از بین خواهد برد. آنطور که من در سایت ها و روزنامه ها خوانده ام در رای صادره از سوی کمیته انضباطی آمده در اولین دیدار خانگی که این مشمول بازی با ذوب آهن خواهد شد.