ملت ایران:پیشکسوتان پرسپولیس در جلسه با رویانیان تاکید کردند که سرمربی پرسپولیس باید

دراین جلسه حمید استیلی مدیرعامل کانون پیشکسوتان پرسپولیس، رحیم یوسفی، کاظم سید علیخانی، مجتبی محرمی، بهنام ابوالقاسم پور، محمد خوراکچی، سعید شیرینی، عباس کارگر، بهزاد داداش زاده، بهروز سلطانی، حسن خانمحمدی، رضا جباری، مرتضی فنونی زاده، محمود کلهر، کاشی نژاد، سعید نعیم ابادی، مهدی تارتار و جواد حسن زاده حضور داشتند.

این جمع، حرفشان یک کلام بود. اینکه با انتخاب منصور ابراهیم زاده مخالفند. آنها از رویانیان درخواست کردند که گزینه سرمربیگری از میان پیشکسوتان انتخاب شود و البته ترجیح شان هم حمید درخشان بود که گزینه این جمع است؛ اما محمد رویانیان از انتخاب احتمالی ابراهیم زاده دفاع کرد. جالب اینکه آنها حتی درباره انتخاب گزینه پرسپولیسی اجماع کاملی نداشتند.

رویانیان که اصطلاحا منبر گرمی هم دارد، دربخشی از حرفهایش گفت: شما همه می گویید گزینه ایرانی بهترین کمک را می تواند به پرسپولیس داشته باشد اما گل محمدی را دیدید که با ۲ باخت چطور با او برخورد کردند. من حتی قبل از حضور ژوزه در پرسپولیس هم به دنبال گزینه های داخلی بودم و صحبت هایی با پیشکسوتان پرسپولیس مطرح شد و هر کس یک نظر داد اما شما می دانید من فقط باید یک انتخاب با این همه نظر داشته باشم.