به گزارش مشرق، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس فردا برای انتخاب مدیرعامل این باشگاه تشکیل جلسه می دهد و در صورتی که بر سر انتخاب مدیرعامل به توافق برسند نام مدیر عامل اعلام می شود و در غیر این صورت یکبار دیگر جلسه می گذارند.

در حال حاضر بهروز منتقمی به عنوان سرپرست باشگاه فعالیت می کند.