به گزارش مشرق،مسابقات پرتاب چکش بانوان مرحله نهایی امروز برگزار شد و لیلا رجبی، ملی پوش کشورمان به همراه ۹ پرتابگر دیگر در این رقابت حضور داشتند.

لیلا رجبی که نایب قهرمان آسیا محسوب می شود، در پرتاب نخست خود رکورد ۱۶ متر و ۹۰ سانتی متر را به ثبت رساند و در پرتاب دوم نیز وی وزنه را ۱۶ متر و ۹۷ سانتی متر پرتاب کرد.

وی در پرتاب سوم خود رکورد ۱۷ متر و ۵۸ سانتی متر را ثبت کرد و پزرتاب چهارم او نیز ۱۷ متر و ۸۰ سانتی متر بود.

پرتاب پنجم وی ۱۷ متر و ۷۹ سانتی متر بود و او در پرتاب ششم خود نیز وزنه را ۱۷ متر ۶۶ متر پرتاب کرد و در نهایت مدال نقره را کسب کرد.

گفتنی است که این مدال اولین مدال ایران در تاریخ بازی های آسیایی در پرات وزنه بانوان به شمار می رود.

پرتابگر چینی در این ماده طلا گرفت.