به گزارش مشرق، آرین روبن قصد دارد وقتی فوتبال را کنار گذاشت، موزه افتخاراتش را به عنوان یک بازیکن حرفه ای دایر کند.

وی اظهار داشت قصد دارد تمام آنچه را که در سال های حرفه ای اش کسب کرده، در موزه ای کوچک در اختیار علاقمندانش قرار دهد.

روبن این اقدام را به خواسته خود، خانواده و دوستان نزدیکش انجام می دهد. بازیکن ۳۰ ساله تیم ملی هلند اظهار داشت: در این موزه تمام لباس، کفش ها، توپ ها را در کنار جام ها، عکس ها و یادبود هایی که دارم، قرار می دهم.

این ستاره می خواهد چند سالی بازی کند و به فعالیتش ادامه دهد.