به گزارش مشرق، اسپری که داوران در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل از آن برای مشخص کردن محل ضربات ایستگاهی و کاشتن توپ استفاده می کردند در آلمان و فوتبال باشگاهی این کشور استفاده نخواهد شد.

دلیل اصلی این کار عدم تایید امنیتی و سلامتی لازم در آلمان اعلام شده است. کارشناسان سازمانی در آلمان به این نتیجه رسیده اند که این اسپری ممکن است برای سلامت داوران که استفاده کنندگان اصلی این اسپری ها هستند، خطرناک باشد چرا که ماده به کار گرفته شده در این اسپری، قابل اشتعال است و به صورت فشرده در داخل این محلول ها به کار گرفته شده است.

آلمانی ها به دنبال جایگزینی مناسب برای این اسپری هستند.