به گزارش مشرق،رضا قاسمی، ملی پوش دوی سرعت ایران در مرحله مقدماتی مسابقات دوی ۱۰۰ متر در گروه سوم با رکورد ۱۰ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه راهی مرحله نیمه نهایی شد.