به گزارش مشرق،آرزو حکیمی، قایقران کایاک ٥٠٠ متر بانوان کشورمان در بازی های آسیایی با رکورد یک دقیقه، ۵۸ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه و کسب عنوان سوم مرحله مقدماتی راهی فینال شد.