به گزارش مشرق،تیم کایاک کشورمان موفق شد به فینال رقابت های آسیایی اینچئون صعود کند.

تیم کایاک چهارنفره مردان در هزار متر متشکل از حمیدرضا ترکی، احمدرضا طالبیان، فرزین اسدی و امبن بداقی بود که این ورزشکاران موفق شدند با رکورد ۳ دقیقه و هفت ثانیه و ۱۰۵ هزارم ثانیه و کسب مقام اول به دیدار فینال صعود کنند.