نجمه خدمتی و نرجس امامقلی نژاد به ترتیب صاحب گردن آویز طلا و نقره تفنگ بادی ۱۰ متر شدند.
تیم ۳ نفره نجمه خدمتی، نرجس امامقلی نژاد و الهه احمدی در تفنگ بادی ۱۰ متر به یک مدال نقره دست یافتند.
سجاد عباسی در ووشو ۷۰ - کیلوگرم به مدال برنز رسید.
سجاد عباسی در ووشو ۷۰ - کیلوگرم به مدال برنز رسید.
حمیرا برزگر، نازنین ملایی، مهسا جاور و سولماز عباسی در روئینگ ۴ نفره بانوان به مدال با ارزش برنز دست یافتند.
حمیرا برزگر، نازنین ملایی، مهسا جاور و سولماز عباسی در روئینگ ۴ نفره بانوان به مدال با ارزش برنز دست یافتند.
الهه منصوریان ووشوکار ۵۲ - کیلوگرم بانوان ایران مدال نقره را به ارمغان آورد.
محسن محمدسیفی در ۶۵ - کیلوگرم مردان تنها مدال طلای ووشو را کسب کرد.
محسن محمدسیفی در ۶۵ - کیلوگرم مردان تنها مدال طلای ووشو را کسب کرد.
محسن محمدسیفی در ۶۵ - کیلوگرم مردان تنها مدال طلای ووشو را کسب کرد.
حمیدرضا لادور در ۷۵ - کیلوگرم ووشو به مدال نقره بسنده کرد.
مجتبی عابدینی، فرزاد باهر، علی پاکدامن و محمد رهبری در شمشیربازی تیمی به مدال نقره رسیدند.
کیانوش رستمی در وزنه برداری وزن ۸۵ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.
/ /