به گزارش مشرق،رقابت های وزنه برداری دسته ۸۵ کیلوگرم هفدهمین دوره بازی های آسیای در حرکت یک ضرب خاتمه یافت که کیانوش رستمی موفق شد با بالای سر بردن وزنه ۱۷۲ کیلوگرمی به کار خود در این بخش پایان دهد.

وی در اولین حرکت خود که وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را انتخاب کرده بود، موفق به مهار این وزنه در حرکت اول نشد اما وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان در بار دوم این وزنه را بالای سر خود برد.

رستمی در حرکت سوم نیز وزنه ۱۷۲ کیلوگرمی را انتخاب کرد و با بالای سر بردن این وزنه به کار خود در یک ضرب پایان داد.