به گزارش مشرق، در حالی که روز چهارم بازی های آسیایی اینچئون رو به پایان است و در ادامه روند انتقاد برانگیز میزبانی کره جنوبی، سایت رسمی این بازی ها به آدرس «www. incheon۲۰۱۴ag. org» از دسترس خارج شد. این مشکل دقایق طولانی ادامه داشت و سایت مسابقات پس از حدود ۴۵ دقیقه بار دیگر در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

میزبانی کره ای ها در این دوره صدای اکثر تیم ها و رسانه ها را درآورده و نشان داد این کشور آمادگی میزبانی از این رویداد مهم نیست.