به گزارش مشرق، در رشته ژیمناستیک شش اسباب نهایی، محمد رمضان پور با امتیاز ۷۸/۵۷۵ به رتبه شانزدهم در بین ۲۳ نفر رسید.

در این ماده ژیمناست کاران ژاپن اول و دوم شدند و نماینده کره جنوبی سوم شد.