به گزارش مشرق، حسین ناطقی در مسابقه اومنیوم ۴۰ کیلومتر امتیازی با ۵۴ امتیاز به مقام پنجم رسید. در این ماده رکاب زنان ژاپن، امارات و ازبکستان اول تا سوم شدند.