به گزارش مشرق، حسین عسگری با اشاره به استفاده داوران از گوشی های بی سیمی اظهار داشت: با حمایت از یک شرکت در چند دیدار هفته جاری به صورت آزمایشی داوران مجهز به هدست های بی سیم خواهند شد تا در ادامه لیگ این امر را نهادینه کنیم.

وی در مورد استفاده داوران از اسپری خاطرنشان کرد: این مرحله را در ادامه لیگ آغاز خواهیم کرد و داوران ما هم به این موضوع مجهز می شوند.