به گزارش مشرق، پوریا نوروزیان تنها نماینده کشورمان در مرحله نهایی تیراندازی تفنگ بادی ۱۰ متر و در حالی که به آستانه کسب مدال برنز رسیده بود، در نهایت به رده چهارم رضایت داد. در این رده تیراندازان چینی اول و دوم شده و تیرانداز هندی سوم شد.