گزارش مشرق، سعید رضا کیخواه با تصمیم مربیان از مسابقات شش اسباب انصراف داد تا انرژی خود را برای مسابقات خرک حلقه حفظ کند.

به گفته کادر فنی کیخواه از شانس بالایی برای کسب مدال در مسابقات خرک حلقه برخوردار است.