به گزارش مشرق، رده بندی تیمی و انفرادی تیراندازی تراپ بانوان در راند اول اعلام شد که در بخش تیمی، تراپ ایران پس از قزاقستان در رده دوم قرار گرفت و در بخش انفرادی تا پایان راند اول، شیوا فرح پور، مرضیه پرورش نیا و بهاره جهان دار به ترتیب در رده نهم، یازدهم و شانزدهم هستند.