به گزارش مشرق،عدم میزبانی صحیح کره جنوبی و مسئولان برگزاری بازی های آسیایی ۲۰۱۴ در شهر اینچئون زمینه ساز عصبانیت شدید همه خبرنگاران شد تا بالاخره اولین اتفاق مهم رسانه ای در این دوره از بازی ها رخ دهد.

با وجود اینکه خبرنگاران منتظر اتوبوس بودند تا به محل اقامت شان برگردند اما هیچ اتوبوسی در کار نبودو حدود یک ساعت و نیم همه اهالی رسانه معطل شدند. این وضعیت، صدای اعتراض همگان را درآورد تا خبرنگاران ایرانی پیشقدم شده و دست به اعتصاب بزنند. این رفتار باعثشد سایر خبرنگاران که بیش از ۶۰ نفر از ملیت های مختلف بودند نیز به پشتوانه خبرنگاران ایرانی از میزبانی کره جنوبی ابراز نارضایتی کنند و اعتصاب را ادامه دهند. بالاخره بعد از یک ساعت و نیم معطلی، چند دستگاه اتوبوس وارد دهکده بازی ها شد و اقدام به جابه جایی خبرنگاران کرد.

وضعیت میزبانی کشور کره جنوبی و شهر اینچئون بسیار اسفناک است و این مساله حتی مسئولان برگزاری بازی ها را به شدت آزرده کرده تا حدی که تقریبا همه آنها به این موضوع اشاره کرده اند.