به گزارش مشرق،محمد دانشور و حسن علی ورپشتی در دوچرخه سواری رشته اسپرینت توانستند با کسب حد نصاب لازم به مرحله دوم صعود کنند.

در این مسابقه دانشور بازمان ۱۰/۱۷۵ در مصاف با حریف هنگ کنگی به برتری رسید و با کسب جایگاه هفتمی به مرحله دوم صعود کرد و حسن علی ورپشتی با زمان ۱۰/۳۸۶ حریف کره ای را پشت سر گذاشت.

در مرحله اول رقابتهای اسپرینت ۲۱ دوچرخه سوار حضور داشتند که شانزده رکاب زن به مرحله دوم صعود کردند.

رفابت های مرحله دوم بعدازظهر برگزار می شود.

در در رشته اومینیوم هم حسین ناطقی در مرحله نخست در رده ششم قرار گرفت. در این رشته که رکاب زنان در پنج مرحله مسابقه می دهند در مرحله اول به ارزیابی یکدیگر می پردازند. در مرحله نخست این رشته امارات، قزاق، کره جنوبی، چین، ژاپن و ناطقی از کشورمان رده های اول تا ششم را به خود اختصاص دادند.