به گزارش مشرق، فریده شجاعی درباره حضور نمایندگان بانوان AFC و یوفا در تهران اظهار داشت: جولی تئو از سنگاپور و کانسل بی از استرالیا به عنوان نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و هستر جانتی از استرالیا به عنوان نماینده یوفا، روز دوشنبه وارد تهران می شوند تا روند توسعه فوتبال در بخش بانوان را ارزیابی کنند.

وی افزود: حضور این نمایندگان باعثمی شود مطالبی که مربوط به بخش توسعه فوتبال بانوان است، را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل، آنها را رفع کنیم. در واقع آنها برای کمک به فوتبال بانوان، به ایران می آیند.

رئیس کمیته بانوان خاطرنشان کرد: نمایندگان فوق، روزهای سه شنبه و چهارشنبه از امکانات ایران و کمپ تیم های ملی بازدید کرده و امیدوار هستیم با رفع برخی از مشکلات از لحاظ تجهیزات ما را کمک کنند.