به گزارش مشرق،نمایندگان رسانه های گروهی که عصر چهارشنبه برای پوشش نشست خبری حسین فرکی به محل کانون هواداران این باشگاه رفته بودند، به دلیل برخورد نامناسب برخی عوامل حاضر در نشست و تاخیر در آغاز صحبت های سرمربی سپاهان، نشست خبری وی را تحریم کردند.

پس از آنکه صمد مرفاوی با حدود ۱۰ دقیقه تاخیر برای صحبت در جمع خبرنگاران حاضر شد، نمایندگان رسانه ها بیش از نیم ساعت برای حضور حسین فرکی منتظر ماندند اما سرمربی سپاهان در نشست حاضر نشد که این مسئله اعتراض نمایندگان رسانه های گروهی را به دنبال داشت. این اتفاق در حالی رخ داد که مدیر رسانه ای سپاهان در حال گفتگو با مرفاوی برای رادیو سپاهان بود!

اعتراض یکی از خبرنگاران به تاخیر حسین فرکی برای حضور در نشست با واکنش تعدادی از افراد حاضر در سالن که خود را انتظامات برنامه معرفی می کردند مواجه شد که این مسئله با درگیری هایی نیز همراه شد و فضا را ملتهب کرد. پس جنجالی شدن نشست خبرنگاران به نشانه اعتراض و توهین های صورت گرفته سالن را ترک کردند.

نکته قابل توجه اینکه نزدیک به ۲۰ نفر از هواداران سپاهان که خود را خبرنگاران سایبری هواداران سپاهان معرفی می کردند در سالن حضور داشتند و صندلی ها را اشغال کرده بودند به گونه ای که جایی برای نشستن خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه ها نبود!